Právě si prohlížíte: Pomáháme »info@optimal-energy.cz

Kontaktní formulář

Položky označené (*) jsou povinné.
Newsletter

Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách a akcích Optimal Energy.

Pomáháme

BabyBox
Tato organizace nejenže staví nové babyboxy a zajišťuje malým dětem lepší život, zároveň provádí i revize, servis a inovace všech stávajících babyboxů, aby bylo miminko v co největším bezpečí. Organizaci jsme darovali  darovali 10 000 Kč a pomohli jí tak zřídit nový babybox ve Frýdku-Místku.
https://www.babybox.cz/Fond ohrožených dětí Klokánek (ve spolupráci s Unisavers, s. r. o.Best-LED, s. r. o., Dobrá Energie, s. r. o.)
Další finanční příspěvek od Optimal Energy putoval do Klokánka.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, kdy se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Výběrem optimálního dodavatele ušetří Klokánek 300 000 Kč ročně na energiích. Od našich partnerů se podařilo zajistit finační příspěvky: 60 000 Kč od Dobrá Energie, s. r. o., 60 000 Kč od Best-LED, s. r. o., 70 000 Kč od Unisavers, s. r. o.

Za aktivitu děkujeme pražským kolegům Optimal Energy panu Bc. Janu Matyáskovi a panu Jaroslavu Šedovi.
http://www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek


Dobrý anděl
DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Naše společnosti je do toho projektu zapojena od roku 2019. 

https://www.dobryandel.cz/


Bethesda - domov pro seniory (ve spolupráci s dodavatelem Dobrá Energie, s. r. o.)
finanční dar 40 000 Kč

Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze 3 středisek Diakonie Církve bratrské.

Poděkování od organizace:
"Dobrý den pane inženýre,
ráda bych Vám poděkovala za milý e-mail, který nás potěšil při pondělním ránu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a finanční částku bychom věnovali na nákup kompenzačních pomůcek – konkrétně zvedáku pro imobilní klienty a plachet, které jsou k určeny k manipulaci s pomocí zvedáku. Stávající zvedák nám dosluhuje a vhodných plachet máme akutní nedostatek.
Ještě jednou děkuji a přeji klidný den,
Mgr. Ivana Reicholdová
Vedoucí domova Bethesda"
http://www.cb.cz/diakonie/bethesda/
 
Hospic Anežky České (ve spolupráci s dodavatelem Dobrá Energie, s. r. o.)
finanční dar 40 000 Kč

Hospic Anežky České je nejstarším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Posláním Charity Česká republika je pomáhat lidem v nouzi. Hospic toto poslání naplňuje již od svého otevření v roce 1996 tím, že poskytuje komplexní péči těžce nemocným a umírajícím lidem.
 
Poděkování od organizace:
"Dobrý den pane předsedo, děkujeme za výbornou zprávu. Velmi si vážíme Vaší pomoci. Váš štědrý dar půjde na Mobilní hospic Anežky České, který již u nás působí 9 let a pomáhá nemocným, jejichž přáním je zemřít doma v kruhu svých blízkých. Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením. Je také řešením pro ty pacienty, pro které je kamenný hospic určitou bariérou. Přeji hezký den. Martina Kreidlová"
http://www.hospic.cz/
 

Diakonie ČCE
finanční dar 11 000 Kč
Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.
https://www.diakonie.cz/

Zdravotní klaun, o. p. s.
finanční dar 11 000 Kč
Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.
http://www.zdravotniklaun.cz/

SAMBA
finanční dar 14 000 Kč
Setkávání a inspirace ...
http://www.smba.cz/samba/

Chci na nohy
finanční dar - r. 2016 - 6000 Kč

                    - r. 2017 - 13 000 Kč
Dar pro Nikolase Novotného, který prodělal ischemii části míchy a je odkázán na invalidní vozík.
http://chcinanohy.cz/

Společnost AB-help (ve spolupráci s dodavatelem Dobrá Energie, s. r. o.)

Finančním darem jsme přispěli k nákupu vozu pro Dětský domov a Domov pro seniory. Společnost AB-help zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a světem firem.

V roce 2019 jsme organizaci přispěli znovu částkou 24 000 Kč.
http://www.abhelp.cz/

 

Konto Bariéry
finanční dar 13 000 Kč

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
https://www.kontobariery.cz/home.aspx


Nadace mezinárodních potřeb

 • Příspěvek nepálským dětem
  finanční dar 98 000 Kč
  Adoptovali jsme 5 nepálských dětí a přispěli jsme Nadaci Mezinárodních potřeb, která vyhledává dárce a s nimi podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí v pěti rozvojových zemích světa.

 • Program Zdravá mládež
  finanční dar 40 000 Kč
  Finanční podpora křesťanských lektorů, kteří na školách přednášejí o důležitých etických otázkách. Témata přednášek: vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, alkohol a jiné závislosti, Facebook a mnoho dalších.
  Lektoři nabízejí mladým možnost dalších setkání např. ve volnočasových klubech, kroužcích, a nespočetných formách dalších aktivit. Naše podpora umožňuje, aby se lektoři své činnosti věnovali profesionálně na plný úvazek.
  https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr

Milujte se! 
finanční dar 12 000 Kč 
Časopis pro novou evangelizaci
http://www.milujte.se/

HledamBoha.cz
finanční dar 50 000 Kč 
HledamBoha.cz, je nezisková organizace, která se snaží srozumitelně představovat křesťanství na internetu.
https://hledamboha.cz/

Florbal Židenice z. s.
finanční dar 20 000 Kč
http://www.florbalzidenice.cz/druzstvo/zeny-a/informace

Dětská akademie pohybu z. s.
finanční dar 30 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel dětí školy Gymnázium Dr. Emila Holuba
finanční dar 2 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Husovice
Dar na pokrytí nákladů spojených s tělovýchovnou činností TJ Sokol Husovice 10000 Kč
http://www.sokolhusovice.cz/


Sdružení Jedlová, z. s.
finanční dar 9 000 Kč

Centrum Dianetiky a SC Karpaty
finanční dar 40 712 Kč
http://www.karpaty.scientologymissions.org/

S D S, s. r. o
finanční dar 7 506 Kč
https://www.pleteni.cz/


Akce: Tisk Tisk


Soubory: