Optimal Energy

https://www.optimal-energy.cz/sluzby/mikrokogeneracni-jednotky-se-stirlingovym-motorem/

Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem

 

Termínem mikrokogenerace označujeme proces kombinované výroby elektřiny a tepla pomocí zařízení - tzv. mikrokogeneračních jednotek, jejichž elektrický výkon nepřesahuje 30 kW. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina. V praxi se jedná o vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody, při kterém je současně vyráběna elektrická energie pro vlastní spotřebu.

diagram 1

Kde se mikrokogenerace vyplatí?

  • Rodinné domy, bytové domy, hotely, penziony, ubytovny, internáty
  • Nemocnice, kliniky, domovy pro seniory, ústavy sociální péče
  • Rehabilitační centra, lázeňská zařízení, kryté bazény, akvaparky
  • Školy, restaurace, administrativní budovy, obchodní domy a hypermarkety
  • Potravinářské, textilní, strojírenské a jiné průmyslové podniky
  • Zemědělské podniky, bioplynové stanice, skleníky, čističky odpadních vod, skládky
Pokud se zajímáte o mikrokogenerační jednotky, neváhejte kontaktovat některého z našich poradců, popřípadě využijte nezávazný kontaktní formulář