Právě si prohlížíte: Energetická gramotnost » Trh s elektrickou energií v České Republice »info@optimal-energy.cz

Kontaktní formulář

Položky označené (*) jsou povinné.
Newsletter

Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách a akcích Optimal Energy.

Trh s elektrickou energií v České Republice

 

Distribuce regionální soustavy

Účastníci trhu

Výrobce silové elektřiny: elektrárny, silová elektřina = zboží, prodej a nákup = burza
Distribuce: cenu a podmínky distribuce určuje stát prostřednictvím ERÚ, který vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny a podmínky regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.
a) Provozovatel přenosové soustavy: přenos a tranzit elektrické energie v ČR zajišťuje firma ČEPS, a.s.
b) Provozovatel distribuční regionální soustavy: je napojen na přenosovou soustavu, má na starost provozování a rozvoj distribuční sítě, zabezpečuje distribuci elektřiny.  V ČR má většinou monopol v jednotlivých krajích (ČEZ, PRE, E.ON).
c) Lokální distribuční sítě (LDS): v ČR je několik malých lokálních distribučních sítí, které spolupracují s daným distributorem, na území ve kterém se nacházejí.
Dodavatel: obchodník s elektřinou, nakupuje na energetické burze a prodává zákazníkovi. Platná licence od ERÚ.
Zákazník: u elektřiny se dělí zákazník do jednotlivých skupin (NN, VN, VVN) dle napětí v dané distribuční soustavě ke které je připojen a cenu silové elektřiny (komodity/zboží) určuje dodavatel dle vydaných ceníků nebo individuální nabídky pro zákazníka, cena silové elektřiny (komodity) je neregulovaná
a) maloodběratel: odběratel nízkého napětí (NN) domácnost (sazba D), podnikatel (sazba C) / cena pro zákazníka dle platných ceníků.
b) velkoodběratel: odběratel  vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) / cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.

Orgány Trhu

OTE, a.s. - Operátor trhu s energií: organizování trhu s energií.
ERÚ - Energetický regulační úřad: stanovuje ceny za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb, ochrana zájmu spotřebitelů, kontrola trhu a podpora hospodářské soutěže. Uděluje licence pro prodej.
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu: vydává zejména technické specifikace.
SEI - Státní energetická inspekce: provádí šetření, dodržování technické kázně energetických subjektů.


Autor: Karel Prchlík


Akce: Tisk Tisk


Soubory: