Právě si prohlížíte: Pomáháme »info@optimal-energy.cz

Kontaktní formulář

Položky označené (*) jsou povinné.
Newsletter

Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách a akcích Optimal Energy.

Pomáháme

Bethesda - domov pro seniory
finanční dar 40 000 Kč

Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze 3 středisek Diakonie Církve bratrské.

Poděkování od organizace:
"Dobrý den pane inženýre,
ráda bych Vám poděkovala za milý e-mail, který nás potěšil při pondělním ránu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a finanční částku bychom věnovali na nákup kompenzačních pomůcek – konkrétně zvedáku pro imobilní klienty a plachet, které jsou k určeny k manipulaci s pomocí zvedáku. Stávající zvedák nám dosluhuje a vhodných plachet máme akutní nedostatek.
Ještě jednou děkuji a přeji klidný den,
Mgr. Ivana Reicholdová
Vedoucí domova Bethesda"
http://www.cb.cz/diakonie/bethesda/
 
Hospic Anežky České
finanční dar 40 000 Kč

Hospic Anežky České je nejstarším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Posláním Charity Česká republika je pomáhat lidem v nouzi. Hospic toto poslání naplňuje již od svého otevření v roce 1996 tím, že poskytuje komplexní péči těžce nemocným a umírajícím lidem.
 
Poděkování od organizace:
"Dobrý den pane předsedo, děkujeme za výbornou zprávu. Velmi si vážíme Vaší pomoci. Váš štědrý dar půjde na Mobilní hospic Anežky České, který již u nás působí 9 let a pomáhá nemocným, jejichž přáním je zemřít doma v kruhu svých blízkých. Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením. Je také řešením pro ty pacienty, pro které je kamenný hospic určitou bariérou. Přeji hezký den. Martina Kreidlová"
http://www.hospic.cz/
 

Diakonie ČCE
finanční dar 11 000 Kč
Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.
https://www.diakonie.cz/

Zdravotní klaun, o. p. s.
finanční dar 11 000 Kč
Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.
http://www.zdravotniklaun.cz/

SAMBA
finanční dar 14 000 Kč
Setkávání a inspirace ...
http://www.smba.cz/samba/

Chci na nohy
finanční dar - r. 2016 - 6000 Kč

                    - r. 2017 - 13 000 Kč
Dar pro Nikolase Novotného, který prodělal ischemii části míchy a je odkázán na invalidní vozík.
http://chcinanohy.cz/

Společnost AB-help

Finančním darem jsme přispěli k nákupu vozu pro Dětský domov a Domov pro seniory. Společnost AB-help zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a světem firem.
http://www.abhelp.cz/

 

Konto Bariéry
finanční dar 13 000 Kč

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
https://www.kontobariery.cz/home.aspx


Nadace mezinárodních potřeb

 • Příspěvek nepálským dětem
  finanční dar 98 000 Kč
  Adoptovali jsme 5 nepálských dětí a přispěli jsme Nadaci Mezinárodních potřeb, která vyhledává dárce a s nimi podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí v pěti rozvojových zemích světa.

 • Program Zdravá mládež
  finanční dar 40 000 Kč
  Finanční podpora křesťanských lektorů, kteří na školách přednášejí o důležitých etických otázkách. Témata přednášek: vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, alkohol a jiné závislosti, Facebook a mnoho dalších.
  Lektoři nabízejí mladým možnost dalších setkání např. ve volnočasových klubech, kroužcích, a nespočetných formách dalších aktivit. Naše podpora umožňuje, aby se lektoři své činnosti věnovali profesionálně na plný úvazek.
  https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr

Milujte se! 
finanční dar 12 000 Kč 
Časopis pro novou evangelizaci
http://www.milujte.se/

HledamBoha.cz
finanční dar 50 000 Kč 
HledamBoha.cz, je nezisková organizace, která se snaží srozumitelně představovat křesťanství na internetu.
https://hledamboha.cz/

Florbal Židenice z. s.
finanční dar 20 000 Kč
http://www.florbalzidenice.cz/druzstvo/zeny-a/informace

Dětská akademie pohybu z. s.
finanční dar 30 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel dětí školy Gymnázium Dr. Emila Holuba
finanční dar 2 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Husovice
Dar na pokrytí nákladů spojených s tělovýchovnou činností TJ Sokol Husovice 10000 Kč
http://www.sokolhusovice.cz/


Sdružení Jedlová, z. s.
finanční dar 9 000 Kč

Centrum Dianetiky a SC Karpaty
finanční dar 40 712 Kč
http://www.karpaty.scientologymissions.org/

S D S, s. r. o
finanční dar 7 506 Kč
https://www.pleteni.cz/


Akce: Tisk Tisk


Soubory: